• فاجعه شهری در انتظار تهران است
    «کسانی که فقط نوک دماغ شان را می بینند، راحت تر یک ساختمان را تخریب می کنند، بنایی چند طبقه می سازند، به جای آنکه با مرمت آن، استفاده ا ی منطقی از آن داشته باشند.»

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب