• توله خرس و مادرش کرج را به هم ریختند
    ماده خرس، دست توله اش را گرفت و از سیرک فرار کرد. این خبری بود که دیروز در کرج دهان به دهان چرخید و راه خود را به تهران هم رساند؛ خرسی که دو روز است از دست نیروهای امدادی و خدماتی شهر کرج فرار کرده و به یک نگرانی در این کلانشهر نزدیک پایتخت تبدیل شده است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب