• خرید خدمت سربازی برای غایبان آزاد شد
    نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه دادند تا تمامی مشمولان خدمت وظیفه عمومی را که بیش از هشت سال غیبت دارند با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت، معاف کند.
  • ممنوعیت مهم برای خریداران خدمت سربازی
    عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 94 مجلس با بیان اینکه لفظ «خرید خدمت سربازی»که از سوی عوام به کار می رود کاملا اشتباه است، گفت: افرادی که 8 یا 10 سال فراری بوده اند اکنون با پرداخت جریمه می توانند از برخی امتیازات بهره مند شوند اما نمی توانند گذرنامه دریافت کنند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب