• آمار قربانیان خشونت خانگی زنان در شهرهای ایران
     پژوهش ها در زمينه خشونت خانگی آنقدر اندك است كه هيچ وقت نمي توان آمار جديد و جامعی در مورد ميزان وقوع هر يك از مصاديق اين خشونت به دست آورد.
  • آموزش خشونت علیه زنان در تلویزیون
    یک جامعه شناس گفت: خشونت در سریال ها و فیلم های ایرانی نیز دیده می شود و این برنامه ها اشکالی از خشونت علیه زنان مانند تندخویی، پرخاشگری و سرزنش را آموزش می دهند و با توجه به کاهش معنویت در جامعه، میزان خشونت افزایش یافته است.
  • انواع‌ خشونت‌ خانگی‌
    این  خشونت  می تواند درقالب  خشونت های  جسمانی ، جنسی ، روانی  و روحی  و عاطفی  باشد. اما یکی  از شاخص ترین  نمونه های  خشونت  خانگی  محدود کردن  زنان  در خانواده  است .

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب