• آمار قربانیان خشونت خانگی زنان در شهرهای ایران
   پژوهش ها در زمينه خشونت خانگی آنقدر اندك است كه هيچ وقت نمي توان آمار جديد و جامعی در مورد ميزان وقوع هر يك از مصاديق اين خشونت به دست آورد.
 • آموزش خشونت علیه زنان در تلویزیون
  یک جامعه شناس گفت: خشونت در سریال ها و فیلم های ایرانی نیز دیده می شود و این برنامه ها اشکالی از خشونت علیه زنان مانند تندخویی، پرخاشگری و سرزنش را آموزش می دهند و با توجه به کاهش معنویت در جامعه، میزان خشونت افزایش یافته است.
 • اظهارنظر درباره «اجازه زن برای خروج از منزل»
  عضو فراکسیون زنان مجلس گفت: شاخص های غربی خشونت با شاخص های ایرانی و اسلامی متفاوت است؛ برای مثال اسلام گفتگوی خشن با خانم ها را خشونت می داند اما این شاخصی غربی نیست به جای آن اسلام عدم خروج خانم ها از منزل بدون رضایت همسر را خشونت نمی داند در حالی که غرب این مسأله را خشونت علیه زنان تلقی می کند.
 • نتایج طرح بررسی خشونت علیه زنان گم شد
  معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: 32 جلد کتاب نتایج حاصل از طرح ملی بررسی اشکال خشونت خانگی علیه زنان گم شده و هیچ نسخه ای از آن را در وزارت کشور و یا مرکز معاونت امور زنان و خانواده پیدا نکرده ایم.
 • لایحه‌ای برای مقابله با خشونت علیه زنان
  برخی از زنان با ازدواج روی دیگر خشونت را تجربه می کنند. اعمال نابرابری ها بر زنان و سلب اختیار از آنان در برخی از امور اجتماعی و خانوادگی این گروه از جامعه را با واقعیت تلخ خشونت بار دیگر رو به رو می کند.

مطالب پیشنهادی

 • مطالب جدید
 • مطالب محبوب