• رسم کتک زدن عروس در شب اول ازدواج!
    فکر کنید در مراسم ازدواج که یکی از بهترین شب های زندگی هر دختری است وی مورد خشونت فیزیکی داماد قرار بگیرد.  
  • انواع‌ خشونت‌ خانگی‌
    این  خشونت  می تواند درقالب  خشونت های  جسمانی ، جنسی ، روانی  و روحی  و عاطفی  باشد. اما یکی  از شاخص ترین  نمونه های  خشونت  خانگی  محدود کردن  زنان  در خانواده  است .

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب