• پول کثیف؛ اسکناس حاوی 3000 نوع باکتری است
    هشدار به افرادی که برای شمارش اسکناس از بزاق دهان استفاده می کنند .تهران - ایرنا - مطالعات محققان مرکز ژنومیک و سیستم های زیست شناسی دانشگاه نیویورک نشان می دهد که پروتئین DNA.........

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب