• "پوتین روسیه را به سمت یک گودال می برد"
    وزیر دفاع آمریکا، با اشاره به تحولات مناطق شرقی اوکراین، گفت آمریکا تلاش می کند تا روسیه را با هزینه هایی مواجه کند، اما قصد ندارد با این کشور وارد جنگ شود. با وجود این هیگل رئیس جمهور روسیه را به اقدامات خطرناک و تنش زا متهم کرده است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب