• خط اخم ابرو ارثی است؟
    اين خطوط ممكن است در سنين 18 تا 65 سال ظاهر شوند و از همين سن امكان پيشگيري يا رفع خطوط وجود دارد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب