• خاص‌ترین مسافرکش خط تهران - قم +عکس
    یک بار مسافری را از قم به همدان می بردم، کل راه ناراحت و غمگین بود، وقتی که داشت پیاده می شد، نتوانستم تحمل کنم و پرسیدم علت چیست؟ گفت که قرار بوده آقایی را برای منبر مجلس ختم شان دعوت کند که ظاهرا هماهنگ نشده، به او گفتم نگران نباش، شما برو دو دقیقه دیگر من می آیم و...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب