• توضیح درباره خمیر مرغ و میوه های واکسی
    مدیرکل فراورده های غذایی، آرایشی وبهداشتی سازمان غذا و دارو، درباره موضوعات حساسیت برانگیز خمیر مرغ، واکس میوه ها و استفاده از هورمون اتفون در محصولات کشاورزی، توضیحاتی ارائه داد.
  • هشدار/ خمیر مرغ چیست؟
    بعد از جنجال روغن پالم در لبنیات بنظر میرسد نوبت به سوسیس و کالباس رسیده باشد و انتشار اخباری مبنی بر استفاده از خمیر مرغ در صنایع سوسیس و کالباس شده باعث شده است که نگرانی جدیدی در این زمینه بروز کند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب