• خندیدن ژنتیکی است
    تحقیقات جدید دانشمندان نشان می دهد خندیدن یا لبخندزدن زیاد ممکن است در ژن افراد نهفته باشد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب