• رابطه عمیق کودک‌ آزاری با مصرف مواد مخدر
    علیرضا جزینی گفت: 55 درصد طلاق ها، 65 درصد همسرآزاری ها و 30 درصد کودک آزاری ها به این حوزه برمی گردد و حدود 46 درصد از زندانیان کشور مستقیماً و 25 درصد از سایر زندانیان به صورت غیر مستقیم به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر در زندان ها به سر می برند...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب