• عکس های نادر از لحظه و نحوه خوابیدن زرافه!!
    زرافه بلندقدترین حیوان است اما در میان پستانداران کوتاه ترین خواب را دارد. به این زرافه ها در حال چرت زدن نگاه کنید چون احتمالا هیچ وقت همچین صحنه ای را نخواهید دید.      

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب