• دلیل خواب بعد از رابطه جنسی چیست؟
    اولين دليل به زمان رابطه جنسي مربوط مي شود که معمولا در شب ها در تختخواب انجام مي شود و نياز به فعاليت جسمي دارد که به خستگي مي انجامد و مردان معمولا بايد بيشتر از زنان در حين آميزش فعاليت جسمي انجام دهند، هر چند که هميشه اين طور نيست. بنابراين وقتي آميزش به پايان مي رسد، طبيعي است که مردها احساس خواب آلودگي کنند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب