• چرا دست و پاها خواب می‌روند؟
     مورمور شدن و خواب رفتگی، بیشتر در دست ها، پاها، و قوزک پا اتفاق می افتد. این حس آزاردهنده پیامی را به مغز می رساند. 

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب