• چند ماده غذایی برای تنظیم خواب شبانه شما
    برطبق اظهارات بنیاد ملی خواب در آمریکا، چهل و پنج درصد مردم این کشور به داشتن علائم بی خوابی در فاصله یک سال معین اقرار کرده اند. مهم نیست که خواب شما در اثر تغییر زمانی، یک شغل پرتنش و استرس زا، خستگی مفرط و یا مسائل دیگری در زندگی دچار اختلال شده باشد.
  • بخور و نخورهای قبل از خواب شبانه
    مصرف مقداری میان وعده قبل از خواب به خواب راحت کمک می کند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب