• آموزش و پرورش برای تعلیم "حقوق جنسی" آستین بالا زد
    هرچند نمی توان اتفاقاتی از این دست را به تمام فضای آموزشی کشور تعمیم داد، اما هربار که با خبر می شویم دانش آموز دیگری در میان دستان خبیث یک معلم نما پژمرده شده است، زنگ های خطر در گوشمان به صدا در می آید.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب