• یک دنیا خاصیت در دل خرما
    خرما به خاطر خاصیت فراوانش تغذیه ای بسیار مقوی و مفید است.
  • فواید مصرف خرما
     مصرف رطب و خرما در هنگام افطار انرژی لازم را به سرعت در اختیار بدن قرار می دهد و مواد از دست رفته در طول روزه را جبران می کند.    
  • شیره خرما و خواص بی نظیر ان
    بهترین نوع مصرف شیره که برای همه ی مزاج ها مناسب می باشد، این است که شیره را با سرکه بجوشانید و محصول نهایی را که «سرکه شیره» نام دارد با کاهو بخورید و نهایت لذت را از خوردن این معجون ببرید......

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب