• مهم ترین نکتها در پخت سوپ
     1 سوپ را می توان با جوی معمولی هم پخت. اما باید بدانید برای پخت به مدت زمان بیشتری نیاز دارد و ممکن است در اثر غفلت ته بگیرد. ترجیحا از جوی پرک استفاده کنید که سریع تر آماده می شود و احتمال ته گرفتنش هم کم است.    

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب