• یاس، حبیب و آرمین 2AFM مجاز می شوند؟
    شایعات می گویند باید منتظر مجاز شدن چهره هایی نظیر حبیب، یاس و آرمین زارعی باشیم، هر چند پیروز ارجمند می گوید از سوی این سه چهره هنوز درخواستی به دفتر موسیقی نرسیده است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب