• ماجرای فهرست خوانندگان ممنوع‌ الفعالیت
    گفته های اخیر سالار عقیلی به یکی از رسانه های خارجی درباره لیست سیاه خوانندگان و نوازندگان سنتی و پاپ ایران ـ که مشتمل بر سی چهره بوده ـ این پرسش را پیش آورد که عامل چنین نامه نگاری  چه بوده و چگونه در سکوت ممنوع الفعالیتی جمعی از خوانندگان مطرح موسیقی شکل گرفت و چگونه رفع شد؟

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب