• خوب‌های طالبان در تهران!
    دوسال گذشته روز های سختی برای دولت بود؛ وزرای روحانی با تهدید مجلس و گاه انتقاد افکار عمومی مواجه شدند. اما در این میان یک وزیر و وزارتخانه اش همواره مورد حمایت حداکثری جامعه و نیز همراهی رهبری نظام بود.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب