• 10 خودروی زیبای دنیای امروز
    خودروهای این فهرست توسط دست اندرکاران مجله Car and Driver انتخاب شده و تعریف آن ها از «زیبایی»، نه فقط جذابیت، بلکه پیوستگی و خلوص به کار رفته در طراحی بوده است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب