• معرفی فراری برلینتا بدون سقف
    معرفی فراری برلینتا بدون سقف ، اگر شما از علاقه مندان به خودروی F12 برلینتا باشید، احتمالاً از دیدن نمونه بدون سقف آن در نسخه TRS نیز خشنود خواهید شد. شاید این خودرو تنها یک تمرین طراحی برای فراری باشد..........
  • معرفی فراری برلینتا بدون سقف
    معرفی فراری برلینتا بدون سقف ، اگر شما از علاقه مندان به خودروی F12 برلینتا باشید، احتمالاً از دیدن نمونه بدون سقف آن در نسخه TRS نیز خشنود خواهید شد. شاید این خودرو تنها یک تمرین طراحی برای فراری باشد............

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب