• مسکن مهر خودمالکی شد
    مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید پردیس از فراهم شدن امکان تبدیل واحدهای مسکن مهر از 99 ساله به خودمالکی خبر داد و اعلام کرد: متقاضیان می توانند با اعلام تقاضای خود، واحدشان را از 99 ساله به خودمالکی تبدیل کنند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب