• خودکشی دانشجو بعد از دیدن سوالات امتحان
    یک دانشجو بعد از دیدن سوالات سخت امتحان پایان ترم در یک تصمیم غیر منطقی دست به خودکشی زد. اما بهتر بود به جای خودکشی کمی بیشتر برای امادگی قبل از امتحان وقت صرف می کرد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب