• ٢ مورد خودکشی در خوابگاه دانشجویان دانشگاه خواجه‌ نصیرالدین طوسی
    در هفته گذشته دو خودکشی در خوابگاه های دانشگاه خواجه نصیر اتفاق می افتد. یک خودکشی ناموفق که دانشجویی که با خوردن قرص اقدام به خودکشی کرد، روز سه شنبه وضعیت بهتری پیدا می کند و به خانواده اش تحویل داده می شود و خودکشی دوم مربوط به رضا بود؛ رضا که دوستانش جسد غرق در خونش را در دستشویی خوابگاه پیدا می کنند.
  • خودکشی دانشجو بعد از دیدن سوالات امتحان
    یک دانشجو بعد از دیدن سوالات سخت امتحان پایان ترم در یک تصمیم غیر منطقی دست به خودکشی زد. اما بهتر بود به جای خودکشی کمی بیشتر برای امادگی قبل از امتحان وقت صرف می کرد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب