• قاتل زنان در بازداشتگاه خودکشی کرد
    عامل قتل سریالی زنان و سرقت اموالشان، در بازداشتگاه پلیس به زندگی خود پایان داد. پلیس تاکنون راز قتل دو زن توسط مرد جنایتکار را فاش کرده است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب