• خودآزمایی سینه ها، ویژه خانم ها
    اگر سرطان پستان در مراحل اولیه کشف شود، بیشتر افراد مبتلا به آن با موفقیت می توانند درمان شوند به این دلیل است که خودآزمایی پستان، ماموگرافی و چک آپ های انجام شده توسط پزشکان حیاتی هستند.......

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب