• چیپس بدتر است یا سیگار؟!
     در شماره آخر مجله نیویورک تایمز مقاله ای چاپ شده که می گوید، این به هیچ عنوان تصادفی نیست که شما به خوردن چیپس، نوشابه، غذاهای حاضری و آماده اعتیاد پیدا کنید. شاید تعجب کنید اما این کار بسیار علمی و اصولی انجام می شود.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب