• عوارض جبران‌ناپذیر افراط در مصرف نمک
    یک دکترای تغذیه با تاکید بر اینکه افراط در مصرف نمک باعث افزایش دفع کلسیم بدن می شود، گفت: با وضعیت کاهش جذب و از طرفی با افزایش دفع کلسیم به طور تدریجی سیستم اسکلتی فرد از درون تهی و در نهایت موجب پوکی زودرس استخوان ها و سنگ کلیه می شود.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب