• نکاتی مهم در تهیه خورش قیمه نذری
    در یك قرارداد نانوشته غذاهای ایرانی به چند گروه طبقه بندی شده اند: غذاهای جشن و عروسی كه شیرین پلو، خورش فسنجان و باقلاپلو با گوشت را از این دسته می توان نام برد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب