• قدرت خنده و شوخی!
    شوخ طبعی، یکی از ویژگی های عمده هوش معنوی، و مزایا و فواید آن، شامل اضطراب کم تر، پیشرفت کلی سلامتی و دوستان (شاد) بیش تر است. خنده، به زندگی شادتر، سرخوش تر و متعالی تر می انجامد. شوخ طبعی، به شما کمک می کند تا همه چیز را متناسب تر و سر جای واقعی اش ببینید و امکان می دهد همه چیز آرام بگیرد. 
  • چگونگی ابراز شادی
    اینطور که به نظر می رسد کسانی که با زبان بدن و رفتارهای غیر کلامی آشنایی دارند و قدرت تفسیر زبان بدن را دارند در مقایسه با کسانی که با این مهارت آشنایی ندارند موفق تر هستند. بدن در آن واحد می تواند هزار سیگنال یا پیام متفاوت غیرکلامی از خود خارج کند.........

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب