• تأثیر معکوس خوش‌خیالی‌ در دختران و پسران!!
    نتایج یک پژوهش جدید نشان داد: خوش بینی با گرفتن نمرات بالاتر برای دانش آموزان دختر همراه است، اما در پسران سبب کسب نمرات پایین تر در دوره تحصیلی می شود. محققان طی یك پژوهش، نگرش و نمرات 174 دانشجوی 20 تا 28 ساله رشته کسب و کار در مقطع کارشناسی را (28 درصد مرد، 72 درصد زن) مورد ارزیابی قرار دادند. آنها با بررسی داده ها دریافتند:

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب