• نکاتی درباره آمادگی پیش از انجام آزمایش
    گاهي اوقات خون ريزي هاي مختلفي در بخش هاي مختلف دستگاه گوارش اتفاق مي افتند که به علت کم بودن با چشم قابل ديدن نيست، بنابراين بايد با روش هاي آزمايشگاهي تشخيص داده شود.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب