• از پرونده خیابان‌ خوابی دختر دانشجو چه خبر؟
    پس از انتشار گزارش «خیابان خوابی دختر دانشجوی خوابگاهی» که با واکنش های فراوان روبرو شد، با پیگیری های انجام شده مشخص شد بر خلاف آنچه در ابتدا بیان شده بود، اقامتگاه فاطمه الزهرا(س) متعلق به شرکت تعاونی خوابگاه های خودگردان نیست.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب