• پیشنهاد ایجاد پیاده راه کتاب در خیابان انقلاب
    اعضای شورای شهر در تذکرات پیش از دستور خود موضوعاتی همچون آخرین وضعیت پروژه ایران زمین، ایجاد پیاده راه کتاب، تغییر مدل های قرارداد شهرداری با پیمانکاران و ... را مورد بررسی قرار دادند که عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران پیشنهاد ایجاد پیاده راه تهران در محدوده خیابان انقلاب را مطرح کرد.
  • هر ماه در خیابان انقلاب ۹۰ تن کاغذ می‌میرد!
    به گفته کارگران شهرداری هر شب 7 تا 10 سطل پر از زباله از کف خیابان های این ناحیه جمع می شود که با توجه به شمار تراکت پخش کن ها و انتشاراتی های مستقر در آن منطقه مقدار زیادی از این زباله ها کاغذ ند. اما کارگران می گویند که این کاغذ ها را بدون تفکیک از دیگر زباله به سطل های زباله می ریزند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب