• ساعتی که برای تهرانی‌ها بی‌ارزش است!
    مدت هاست که خوابیده و در هیاهوی شلوغی خیابان مولوی آرام گرفته است. حدود 135 سال دارد و گاهی هواپیماهایی که باید مسافران شان را سر ساعت به مقصد برسانند، از بالای سرش عبور می کنند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب