• مرمت رابطه زناشویی بعد از خیانت
    چرا همسرم به من خیانت کرده است؟ چرا نتوانسته ام همسرم را به زندگی پایبند کنم؟ و... اینها سوالاتی است که ذهن یک زن را به خود مشغول می کند. وقتی نمی تواند بفهمد که کجای زندگی کم گذاشته است که مرد زندگی اش بی وفایی کرده است.
  • وقتی یک خانم حسود به همسرش شک می کند +عکس
     بورلی توسط قاضی دادگاه گناهکار شناخته شد و به دو سال زندان محکوم شد اما اخیرا توانست به کمک هم سلولی هایش از زندان بگریزد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب