• مسکن های اجاره ای و اجاره به شرط تملیک!
    امکانات لازم حمایتی از قبیل زمین و تسهیلات و سایر حمایت ها منطبق با برنامه پیشنهادی انجمن از سوی وزارت در اختیار انجمن قرار می گیرد تا پس از ساخت واحدهای مسکونی توسط خیرین نسبت به اجاره واحدها به افراد واجد شرایط با انتخاب انجمن اقدام شود...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب