• حس شناور بودن را بدون خیس شدن تجربه کنید!
    یک شرکت ایتالیایی موفق به تولید یک تشک آبی شبیه به یک مبلمان شد که حس شناور بودن را بدون خیس شدن به کاربران القا می کند.
  • بدون خیس شدن شنا کنید
    "فرانکی شاو" طراح این لباس شنا، آن را از مواد آب گریز ساخته است. اگرچه ظاهر این لباس شنا کاملا معمولی است اما وقتی در آب قرار می گیرد، آب را از خود دور می کند...  

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب