• درخواست مصادره دامنه ir رد شد
    در ماه های اخیر، اخباری مبنی بر حکم دادگاهی برای ضبط دامنه های اینترنتی "دات.آی.آر" ایران منتشر شده بود که اکنون با جواب منفی آیکان در رابطه با مصادره دامنه ها پاسخ داده شده است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب