• طلاق توافقی در پیشخوان خبر
    طلاق توافقی این روزها بیش از گذشته در جامعه رایج است. در این شیوه طلاق تنها امضای وکالت نامه و کپی شناسنامه زوجین و سند ازدواج کافی است.عده ای سهل الوصول شدن طلاق را علت رواج طلاق می دانند و گروهی ازدواج های غیرهم کف را از دلایل افزایش طلاق می دانند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب