• حق فنی داروخانه‌ها غیرقانونی است
    رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه حق فنی داروخانه ها غیر قانونی است، گفت: نهاد ریاست جمهوری برای استخدام اگر مجوز ندارد این استخدامها غیرقانونی است و ما به مسئولین نظر خود را گفته ایم.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب