• گیاه شنگ مفید برای درمان کولیت و بیماری التهابی روده
    یک متخصص داروسازی  سنتی گفت: بر اساس مطالعات فارماکولوژیک، گیاه "شنگ" دارای اثرات شاخص در درمان کولیت و بیماری التهابی روده بوده که از برخی داروهای شیمیایی مورد استفاده در درمان کولیت موثرتر است.
  • خربزه + عسل = مرگ؟
    زمانی که طبع بدن از تعادل خارج شود، دچار مشکلاتی خواهد شد. به همین دلیل توصیه می شود در طول روز به طور متعادل خوراکی هایی با طبع سرد و گرم مصرف کنید...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب