• اثر داروها و مواد مخدر بر میل جنسی
    بعضی افراد فکر می کنند کشیدن سیگار قبل از رابطه زناشویی باعث بالا رفتن توان جنسی می شود ولی نیکوتین موجود در سیگار درست برعکس عمل می کند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب