• داریوش کاردان: 15 سال دیگر برمی گردم
    داریوش کاردان که امسال با اجرای برنامه «شهر باران» در ماه رمضان پس از سال ها به تلویزیون برگشته بود از ویژگی های رقابت در اجرا می گوید و وعده پرداخت دستمزدهایی که هر روز به تعویق می افتد و اینکه شاید این بار که برود 15 سال دیگر برگردد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب