• سحرگاه مرگ برای 9 جنایتکار
    9 مرد که در جنایت های جداگانه 12 زن و مرد را به قتل رسانده بودند، سحرگاه دیروز درزندان رجایی شهر به دار مجازات آویخته شدند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب