• فداکاری بسیار عجیب سگ مبتلا به تومور مغزی!!
    اسکات سیمور اهل میشیگان صاحب بولداگ پیر است که دو هفته پیش دامپزشک قصد داشته وی را به دلیل تومور مغزی و ناتوانی در حرکت و دویدن بکشد اما با مقاومت اسکات بولداگ زنده ماند تا جان اسکات را نجات داد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب